Rekvalifikace


Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)


Zahájení kurzů se nám blíží!!! 


Termín kurzů: 11. 3. 2024 do 24. 6. 2024
každé pondělí a čtvrtek v čase 15:10 – 19:15 hod

Zaměření kurzu:

Kurz seznamuje úplné začátečníky se základy účetnictví. Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Absolvent se seznámí s rozdíly mezi podvojným účetnictvím a daňovou evidencí, s pojmy z účetní terminologie, které se váží k účetním výkazům, s účtováním základních operací, které se běžně vyskytují v podnikatelských subjektech. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako samostatný účetní společnosti.

Vstupním požadavkem je:

min. střední vzdělání, min. 18 let, znalost základů obsluhy osobního počítače

Rozsah kurzu: 140 hodin + zkouška 6 hod

Kapacita kurzu: max 20 účastníků, min 8 účastníků

Obsah kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy a úvod do účetnictví
 • Vedení účetnictví– základní knihy
 • Vedení účetnictví – ostatní knihy
 • Inventury, inventarizace majetku
 • Majetek
 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví – metody účtování zásob, mezd, závazků a pohledávek, podrozvahové účty, účtování majetku
 • Komplexní příklad zaúčtování
 • Účetní systém POHODA – úvod a popis
 • Komplexní popis účtování standardních účetních případů
 • Nestandardní operace, tipy a triky POHODĚ
 • Uzávěrkové operace
 • Základy účtování mezd a souvisejících dokladů
 • Řízená praxe pod dohledem
 • Řízená praxe samostatné účtování pod dozorem
 • Řízená praxe samostatné – hodnocení a ukázky správných postupů

Místo konání: Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec

Kontakt:
prihlasky@soazatec.cz
mobil: +420 777 609 908

Cena kurzu: 14 000 Kč 

Uchazeč evidovaný na Úřadu práce ČR si zajistí předem schválení úhrady zvolené rekvalifikací (škola uchazeči vystaví ke schválení – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu) – kurz tomuto uchazeči hradí Úřad práce ČR.


Jak a kde se přihlásit?

Přihlášku je možné podat na prihlasky@soazatec.cz, volně ke stažení:

Přihláška do rekvalifikačního kurzu   Stáhnout pdf

 Stáhnout word


Storno podmínky

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením, a to na základě doručení písemného storna (e-mailem, poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na rekvalifikačním kurzu do 14. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 8 dní – 13 dní před zahájením kurzu – bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka v 50% výši.
Při storno účasti 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch organizátora.
Storno přihlášky ze strany účastníka v případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.
Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:
1) e-mail: 
sekretariat@soazatec.cz
2) poštou na adresu školy
Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu
Při zrušení kurzu ze strany organizátora, vám vrátí organizátor 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.