O škole
aktuálně

Událost

Srdečně Vás zveme na náš maturitní ples!

Událost

28.11. se naše škola zúčastnila sportovní ligy škol ve florbale pod taktovkou Asociace školních sportovních klubů. Týmu dívek těsně unikl postup do krajského kola, když obsadily skvělé druhé místo.????

Událost

Zase nás po roce navštívilo anglické divadlo The Bear Educational Theater s představením "A Christmas Carol", Charles Dickens. Užili jsme si to!

Událost

Dne 2.11. 2023 proběhla plánovaná akce v rámci projektu Poznej Ústecký kraj, a to samotná návštěva Krajského úřadu Ústeckého kraje, který zajišťovala paní Ing. Pavlína Pánková, oddělení vnějších vztahů, odbor INFORMACÍ.
Žáci SOA Žatec tříd A1.A a L1.A. se seznámili se strukturou a chodem KÚ ÚK (Mgr. Nikola Jahodová Rennerová, zástupkyně ředitele KÚ ÚK),
dále pak s činností Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (Mgr. Jana Dvořáková, oddělení správní, Odbor ŠMT) a s činností radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindrou Zalabákovou.
Od všech přítomných žáci obdrželi mnoho cenných informací. Po výborném občerstvení připraveném KÚ ÚK se žáci vydali na návštěvu k samotnému hejtmanovi Ústeckého kraje, panu Ing. Janu Schillerovi, kde získali další informace, tentokráte od osoby nejpovolanější. V diskusi se žáci ptali pana hejtmana na různé otázky, především týkající přímo osoby pana hejtmana a jeho fungování, povinností a řešení problémů, se kterými se pan hejtman denně setkává. Po společné diskusi pak proběhlo focení s panem hejtmanem Ing. Janem Schillerem a Ing. Jindrou Zalabákovou. Poslední zastávkou byla návštěva konferenčního sálu, kde probíhají jednání zastupitelů kraje za účasti veřejnosti. Celá návštěva proběhla ve velmi přátelském a vstřícném duchu a žákům se dle jejich slov líbila.

Událost

V rámci projektu Erasmus+ a #Erasmusdays jsme realizovali Erasmus Talks, kde jsme se snažili představit jak žákům naší škoy tak veřejnosti cíle projektu a možnosti výjezdu na stáž do zahraničí.
https://www.ohremedia.cz/clanek/14161-erasmus-talks-na-soa-a-spse-zatec-zkusenosti-studentu-ze-zahranicnich-stazi?fbclid=IwAR2UxsedA4LSl8CoRri-PRHZlwqqh-d7lFvCP0ecI5DjYaKYRpHwcCmyE8s

Událost

Během září a listopadu se vybraní žáci a žákyně našich škol účastnili čtrnáctidenního výjezdu za hranice v rámci programu Erasmus+, který cílí nejen na poznání zahraničí, ale také na vyzkoušení si práce v zavedených firmách mimo Českou republiku. Žáci a žákyně SOA působili ve firmách Mego a Maxima.
Kromě toho měli všichni možnost poznat kulturu, historii a prostředí Rigy na komentované prohlídce historického centra Rigy, při plavbě vyhlídkovou lodí po řece Daugavě, podnikli také celodenní návštěvu města Jurmala včetně pláže
“Scavenger hunt“ aneb honbu za pokladem v centru Rigy nebo prohlídku Lotyšského muzea okupace a Lotyšské národní knihovny, stejně tak se pobavili na večerním bowlingu.
Jsme rádi, že si naši žáci a žákyně Rigu užili ve všemožných podobách a že jim pomocí programu Erasmus+ můžeme zprostředkovat nové zkušenosti a zážitky na celý život.

Událost

Srdečně Vás zveme na naší akci Erasmus Talks!

Událost

Na adaptačním kurzu zjišťujeme, jak naši žáci umí skvěle spolupracovat. Začíná se ukazovat, jak je kolektiv stmelený, žáci spolu komunikují na jedničku.
Na fotkách můžete vidět přípravu na večerní táborák nebo soutěž ve zpěvu.
V poledne vyjíždíme na vodu a čeká nás krásných 14 km.

Událost

Přijmeme přihlášky do 3. kola přijímajícího řízení na obor Obchodní akademie na kombinovanou a distanční formu studia do 25.8.2023. Těšíme se na vás!

Událost

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 pro obor:
63-41-M/02 Obchodní akademie v denní, kombinované a distanční formě studia
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy v denní formě studia

Událost

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 V OBORECH:
63-41-M/02 Obchodní akademie v denní, kombinované a distanční formě studia
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy v denní formě studia

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy, Svatováclavská 1404, Žatec do
31.5. 2023.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.