Kurzy

Dispečer/dispečerka logistiky

Zaměření kurzu:

Cílem tohoto kurzu je především získání základních znalostí absolventů, kteří budou schopni vykonávat funkce se zařazením do administrativy, odchodu, skladového hospodářství a především logistiky. Studenti získají v těchto oblastech praktické dovednosti a se získanými znalostmi budou schopni samostatně zpracovávat přehledy ve formě tabulek a grafů, které dále využijí při korespondenci s ostatními, jak v rámci firmy, tak mimo ni. Student bude dále ovládat základní principy sledování materiálu dle norem, s využitím toků materiálu k zákazníkům, při využití výpočetní techniky především MS Office. Student si osvojí základní komunikační dovednosti a schopnosti při vedení komunikace, jak se zákazníkem, tak se svými spolupracovníky na pracovišti, a dále bude schopen prezentovat dobré jméno firmy. Naučí se efektivně hospodařit s časem. Student bude navíc znát techniku využívanou při skladovacích procesech.

Díky dostatečné délce kurzu v počtu odpovídajícím hodinám teoretické a praktické přípravy, budou možnosti dalšího uplatnění studenta, jak ve skladových, logistických anebo účetních firmách případně administrativě. 

Vstupním požadavkem je:

ukončená povinná školní docházka

Rozsah kurzu: 120 hodin + zkouška 

Kapacita kurzu: max 20 účastníků, min 8 účastníků

Obsah kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Úvod do logistiky
 • Dopravní infrastruktura
 • Plánování přepravy
 • AETR
 • Zákon 361/2000 sb.
 • Logistika a její řízení ve firmách
 • Řízení zásob
 • Řízení výroby
 • Princip štíhlé výroby
 • Metoda 5 S a její přínos
 • Skladování
 • Kombinovaná doprava
 • Komunikační a informační prostředky v dopravě
 • Komunikace při provádění přepravy

Místo konání: Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec

Koordinátorka kurzu:

Petra Hovadíková
petra.hovadikova@soazatec.cz
mobil: +420 777 609 908

Cena kurzu: 12 000 Kč 

Uchazeč evidovaný na Úřadu práce ČR si zajistí předem schválení úhrady zvolené rekvalifikací (škola uchazeči vystaví ke schválení – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu) – kurz tomuto uchazeči hradí Úřad práce ČR.


Jak a kde se přihlásit?

Přihlášku je možné podat na prihlasky@soazatec.cz, volně ke stažení:

Přihláška do rekvalifikačního kurzu   Stáhnout pdf

 Stáhnout word


Storno podmínky

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením, a to na základě doručení písemného storna (e-mailem, poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na rekvalifikačním kurzu do 14. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 8 dní – 13 dní před zahájením kurzu – bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka v 50% výši.
Při storno účasti 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch organizátora.
Storno přihlášky ze strany účastníka v případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.
Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:
1) e-mail: 
sekretariat@soazatec.cz
2) poštou na adresu školy
Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu
Při zrušení kurzu ze strany organizátora, vám vrátí organizátor 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.