Denní studium

Přihláška

Jak podat přihlášku ke studiu?

Pro všechna kola přijímacího řízení je nutné poslat vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu. Všechny údaje musí být vyplněny. Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech, které naleznete v záložce Tiskopisy přihlášek. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.


Požadovaný doklad o vzdělání

a) Studium od 1. ročníku

- Úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ

- Kopie vysvědčení lze nahradit katalogovým listem, který Vám vystaví příslušná ZŠ

b) Studium od vyššího ročníku

- Úředně ověřené kopie vysvědčení všech úspěšně dokončených ročníků SŠ


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.


Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023


Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
Přihlášku je možné donést na sekretariát střední školy osobně, zaslat ji poštou na adresu:
Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.,
Svatováclavská 1404,
438 01 Žatec
nebo poslat na e-mail: prihlasky@soazatec.cz

Stáhnout přihlášku

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.