Rekvalifikace

Mzdový účetní / mzdová účetní (s využitím výpočetní techniky)

Zahájení kurzů se nám blíží!!! 

Termín kurzů: 8. 3. 2024 do 29. 6. 2024

Zaměření kurzu:

Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v mzdové účetnictví od základů po požadavky na profesi mzdový/á účetní. 

Vstupním požadavkem je:

min. střední vzdělání, min. 18 let, znalost základů obsluhy osobního počítače

Rozsah kurzu: 120 hodin + zkouška 6 hod

Kapacita kurzu: max 20 účastníků, min 8 účastníků

Obsah kurzu:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Mzdové účetnictví – význam a role v organizaci, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Personální agenda - osobní spis, osobní dotazník, ochrana osobních dat, shromažďování osobních údajů
 • Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní smlouvy. Dohody. Pracovní doba. Překážky v práci.
 • Odměňování: rozdíl mzda a plat. Druhy příplatků. Průměrný výdělek. Dovolené.
 • Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu, vyplňování formulářů
 • Daň z příjmů: Prohlášení poplatníka, Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění, Vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně
 • Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Ošetřování člena rodiny. Náhrada mzdy. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky: Druhy srážek. Postup provádění srážek. Exekuce
 • Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad.
 • Zaměstnávání cizinců, povinnosti zaměstnavatele
 • Příklady k procvičování a konzultace
 • Mzdové účetnictví na počítači (Účetní systém POHODA): Nastavení SW POHODA. Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani. Mzdová uzávěrka – docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky. Tiskové sestavy – nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení. Formuláře.

Místo konání: Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec

Kontakt:
mobil: +420 777 609 908
prihlasky@soazatec.cz

Cena kurzu: 12 000 Kč 

Uchazeč evidovaný na Úřadu práce ČR si zajistí předem schválení úhrady zvolené rekvalifikací (škola uchazeči vystaví ke schválení – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu) – kurz tomuto uchazeči hradí Úřad práce ČR.

Jak a kde se přihlásit?

Přihlášku je možné podat na prihlasky@soazatec.cz, volně ke stažení:

Přihláška do rekvalifikačního kurzu   Stáhnout pdf

 Stáhnout word

 
Storno podmínky

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením, a to na základě doručení písemného storna (e-mailem, poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na rekvalifikačním kurzu do 14. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 8 dní – 13 dní před zahájením kurzu – bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka v 50% výši.
Při storno účasti 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch organizátora.
Storno přihlášky ze strany účastníka v případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.
Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:
1) e-mail:
sekretariat@soazatec.cz
2) poštou na adresu školy
Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu
Při zrušení kurzu ze strany organizátora, vám vrátí organizátor 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.
 

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.