O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola disponuje bezbariérovým přístupem do budovy školy, který byl spolufinacován Chartou 77.

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie je tradičním oborem zaměřeným na výuku předmětů z oblasti ekonomiky a podnikání. Čtyřleté maturitní studium je poskytováno v denní, kombinované a distanční formě.

Denní forma studia je určena žákům základních škol jako navazující studium po dokončení základní školní docházky. Vzdělávací program je v denní formě studia rozšířen o předměty z oblasti reklamy a propagační tvorby.

Naproti tomu kombinovaná a distanční forma studia jsou určeny dospělým uchazečům o maturitní vzdělávání. Výuka probíhá z velké části elektronicky a v závisloti na zvolené formě studia, dochází uchazeč do školy pouze na víkendová soustředění nebo pouze na klasifikační testy jednou za pololetí.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.