O škole

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola disponuje bezbariérovým přístupem do budovy školy, který byl spolufinacován Chartou 77.
Pedagogický sbor

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie je tradičním oborem zaměřeným na výuku předmětů z oblasti ekonomiky a podnikání. Čtyřleté maturitní studium je poskytováno v denní, kombinované a distanční formě.

Denní forma studia je určena žákům základních škol jako navazující studium po dokončení základní školní docházky. Vzdělávací program je v denní formě studia rozšířen o předměty z oblasti reklamy a propagační tvorby.

Naproti tomu kombinovaná a distanční forma studia jsou určeny dospělým uchazečům o maturitní vzdělávání. Výuka probíhá z velké části elektronicky a v závisloti na zvolené formě studia, dochází uchazeč do školy pouze na víkendová soustředění nebo pouze na klasifikační testy jednou za pololetí.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

Škola

Studijní oddělení

Kontakty
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz

Otevírací doba
Po-Pá: 7:45 - 14:00

Úřední deska

Kde nás najdete

Adresa
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec
Údaje o škole
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.
IČ: 25124811
IZO: 600011020
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.