3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 pro obor:
63-41-M/02 Obchodní akademie v denní, kombinované a distanční formě studia
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy v denní formě studia

X