2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 V OBORECH:
63-41-M/02 Obchodní akademie v denní, kombinované a distanční formě studia
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy v denní formě studia

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy, Svatováclavská 1404, Žatec do
31.5. 2023.

X