Logistik

Logistik

Logistik (kód: 37-99-M/06)

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje

Kvalifikační úroveň: 4
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci

Rekvalifikační program k získání tří profesních kvalifikací:

Jedná se o soubor tří samostatných rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Logistik.
Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání tří zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.

Organizace výuky
:
Výuka se koná o víkendech a zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Struktura výuky je pečlivě navržena tak, aby teoretická a praktická část vzájemně doplňovaly a pokrývaly širokou škálu odborných témat. Výrazný důraz je kladen na samostatné a komplexní řešení předpokládaných problémů.

Zkoušky:
Po absolvování rekvalifikačnícho programu budou účastníci podstupovat zkoušky z profesní kvalifikace, které zahrnují ústní, písemné a praktické ověření. V souladu s hodnotícím standardem příslušné profesní kvalifikace předkládá každý zkoušený důkazy o osvojení každé odborné způsobilosti.
Hodnotící standardy příslušných profesních kvalifikací jsou k dispozici na webových stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz

Vstupní předpoklady uchazeče: minimálně základní vzdělání

Cena kurzu:
Cekova cena pěti profesních zkoušek před autorizovanou osobou včetně připraví (výuka teorie + praxe) –25.000,-Kč

Cena za jednou profesní kvalifikaci před autorizovanou osobou bez připraví : 5.000,-Kč

Přihlášení ke studiu
- Přihlášku spolu s úředně ověřenou kopií vysvědčení zašlete na adresu školy.
- Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu školního roku.

Po získání osvědčení některé z uvedených skupin profesních kvalifikací bude absolvent schopen provádět následující úkoly:
plánování a řízení dopravy, správa skladů, přeprava a distribuce, analýza a optimalizace, zpracování objednávek, výrobní plánování, atd.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

IČ: 25124811
IZO: 600011020

Adresa

Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Kontakty

Pevná linka: +420 415 726 002
Mobilní telefon: +420 733 712 250
e-Podatelna: sekretariat@soazatec.cz
Preferovaný způsob komunikace je e-mail.

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.