Den otevřených dveří na SOA a SPŠE Žatec
Dne 13. 9. od 9 do 17 hodin proběhne na SOA a SPŠE Žatec první Den otevřených dveří ve školním roce 2022/2023. Zájemci se mohou těšit na představení našich studijních oborů, zejména těch nových, o které byl loňský školní rok velký zájem – na SPŠE Žatec se jedná o obor Informační technologie, na SOA Žatec jde pak o obor Provoz a ekonomika dopravy. Kromě nových oborů školy nabízejí také obory Elektrotechnika a Obchodní akademie, které mají dlouholetou tradici. Seznámíte se rovněž s pedagogickým sborem a příjemným prostředím, ve kterém studium probíhá. Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat!

TISKOVÁ ZPRÁVA „Dobrý list komory“

Dne 24. 6. 2022 pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově již 4. ročník prestižního dokumentu „Dobrý list komory“ v Kostele Sv. Kateřiny v Chomutově.
„DLK“ vypovídá o schopnostech pracovníka vstupujícího na trh práce, předává se vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa maturitních či učebních oborů, neboť kritéria „DLK“ jsou velmi přísná a ne každý absolvent jich dosáhne.
Záštitu nad „Dobrým listem komory“ převzali hejtman Ústeckého kraje a prezident Hospodářské komory ČR.
Generálním partnerem je společnost Sandvik Chomutov Precision Tubes s. r. o. a partnerem Statutární město Chomutov a Hospodářská a Sociální rada Chomutovska.

Ocenění bylo předáno žákům škol - Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov p.o., Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, p.o., Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. a Soukromá obchodní akademie Žatec spol. s r.o..
Ohodnoceno bylo 40 žáků, z nichž 16 s maturitním oborem a 24 řemeslným učebním oborem.

Slova se při slavnostním zahájení ujala ředitelka úřadu OHK v Chomutově Ing. Ivana Košanová, Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál předseda OHK v Chomutově, jednatel společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o. Ing. Petr Janoušek, radní Ústeckého kraje Ing. Jindra Zalabáková, 2. náměstek primátora Mgr. Milan Märc, koordinátorka přeshraniční spolupráce Mgr. Michaela Holá z Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, Květuše Hellmichová, gestor odborné sekce vzdělávání za představenstvo OHK Most a zástupci škol oceněných žáků.

Děkujeme Oblastnímu muzeu v Chomutově za prostory Kostela sv. Kateřiny. Rovněž děkujeme za působivé vystoupení Kateřině Lesákové a Emi Suzuki ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově.


Všem partnerům děkujeme za spolupráci.Ing. Ivana Košanová ředitelka úřadu