Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy

Kurz je určen žákům 9. ročníků ZŠ. Obsahovou náplní kurzu bude procvičování učiva ZŠ z českého jazyka a matematiky s ohledem na podobu jednotné přijímací zkoušky.
Kdy a kde?
Kurz matematiky v úterý, kurz českého jazyka ve středu, vždy od 15:00 do 16:30 hodin v období od ledna do března 2022 v učebnách SOA a SPŠE, Svatováclavská 1404, Žatec.
Jak bude kurz probíhat?
Každý týden bude výuka matematiky a českého jazyka.
Kdy začínáme?
MAT – první hodina 18. 1. 2022 a poslední 29. 3. 2022
ČJ – první hodina 19. 1. 2022 a poslední 30. 3. 2022

Cena kurzu?
Cena je 1800 Kč za oba předměty (nebo 1000 Kč za jeden předmět). Kurzy se budou platit v hotovosti na první hodině. Pro otevření kurzu je třeba minimální počet 10 účastníků.
Jak a kde se přihlásit?
Přihlášku je možné podat do 14. ledna 2022, volně ke stažení na webových stránkách.
Sledujte Facebook a webové stránky škol: www.soazatec.cz. www.spsezatec.cz .

X