Soukromá obchodní akademie v Žatci

Pro žáky:    e-Learning | Známky
Prezentace školy
Domů > Škola > Prezentace školy

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škola disponuje bezbariérovým přístupem do budovy školy, který byl spolufinacován Chartou 77.
Pedagogický sbor

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie je tradičním oborem zaměřeným na výuku předmětů z oblasti ekonomiky a podnikání. Čtyřleté maturitní studium je poskytováno v denní, kombinované a distanční formě.

Denní forma studia je určena žákům základních škol jako navazující studium po dokončení základní školní docházky. Vzdělávací program je v denní formě studia rozšířen o předměty z oblasti reklamy a propagační tvorby.

Naproti tomu kombinovaná a distanční forma studia jsou určeny dospělým uchazečům o maturitní vzdělávání. Výuka probíhá z velké části elektronicky a v závisloti na zvolené formě studia, dochází uchazeč do školy pouze na víkendová soustředění nebo pouze na klasifikační testy jednou za pololetí.

O škole

Soukromá obchodní akademie v Žatci je střední odborná škola zaměřená na výuku ekonomiky, podnikání a logistiky.

Škola
> Prezentace školy
- Prohlídka učeben
- Práce žáků
- Projekty

> Aktuality
> Fotogalerie
> Dokumenty
> Výsledky přijímacího řízení

Studijní oddělení

Kontakty:
Pevná linka: +420 415 726 003
Mobilní telefon: +420 733 712 250
Email: skola@soazatec.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:45 - 14:00

Užitečné odkazy:
> Dokumenty
> Přihlášky
> Platba školného
> Výsledky přijímacího řízení

Kde nás najdete

Adresa:
Svatováclavská 1404
438 01, Žatec

Údaje o škole:
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.
IČ: 25124811
IZO: 600011020
Soukromá obchodní akademie, s. r. o.