Soukromá obchodní akademie v Žatci

Pro žáky:    e-Learning | Známky

Projekt zahraničních praxí „PROPAGACE V EU"Oficiální stránka projektu | Prohlédnout fotogalerii
Stáže v Portugalsku s projektovým číslem 2016-1-CZ01-KA102-022950 byly realizovány díky financování z programu Erasmus+. Tento program je řízen Evropskou komisí a je financován z prostředků Evropské unie. V České republice je program administrován Domem zahraniční spolupráce.

Zahraniční stáže nazvané Propagace v EU jsme realizovali po dobu 15 měsíců, a to od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2017. Stáže našim žákům přinesly pracovní zkušenosti v oblasti reklamní a propagační grafiky, mediálního plánování a marketingové komunikace. Účastníci vyjeli za praxí do Portugalska, celkem se jich zúčastnilo 24 ze studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením Propagační grafika i Média a komunikace. Celkem se uskutečnily 3 cykly stáží:
1. cyklus od 8. do 22. 10. 2016
2. cyklus od 21. 5. do 3. 6. 2017
3. cyklus od 15. do 28. 10. 2017

Stáží se zúčastnilo v každém cyklu 8 žáků a 1 doprovodná osoba. Praxe proběhly v severoportugalském regionu Minho ve městě Barcelos a v okolí. Naším partnerem byla organizace Mobility Friends. Praxe samotné probíhaly v portugalských firmách. Projekt probíhal s využitím systému ECVET.

Do programu Erasmus+ jsme se projektem „Propagace v EU" zapojili poprvé, ale rozhodli jsme se hned pro využití jednotky výsledků učení a zapojili se do systému ECVET. Vyučovaný obor je humanitní a my jsme chtěli mít jasně definované, měřitelné kompetence, které žáci měli na místě nabýt. Navíc pro nás bylo důležité, aby výsledky praxí ještě v Portugalsku verifikovaly firmy, které se do projektu zapojily jako hostitelské organizace. Jednotku výsledků učení jsme nazvali „Grafická a mediální tvorba v komunikační a reklamní agentuře". Všem žákům se podařilo dovednosti v Portugalsku získat a splnit hodnoticí kritéria. Praxe jim tak mohly být uznány jako součást studia. K certifikaci praxí jsme využili dokument Europass Mobilita.

K vykonávaným činnostem během stáží patřil následující soubor aktivit: propagační grafika, práce s texty a fotografiemi, příprava multimediálních prezentací, sazební obrazce, komunikační plánování a ceník, příprava POS materiálů (DL leták). Jde o dovednosti, jež by žáci měli využít jakožto absolventi naší školy při zahájení jejich profesní kariéry. Práce v reklamní branži dnes totiž potřebuje dostatek znalostí z oboru, prokazatelnou praxi, rozhled a klade důraz i na jazykovou vybavenost pracovníků. Všechny tyto kapitoly jsme se snažili projektem naplnit.

Účastníci stáží v portugalských firmách připravovali propagační materiály, pracovali s grafickými programy, upravovali prezentační fotografie, spravovali internetové prezentace klientů a museli vyrobit propagační DL leták. Po celou dobu praxí jsme žáky monitorovali – jednak kvůli tomu, že jsme se programu zúčastnili poprvé, na druhé straně i kvůli dohledu nad dodržením systému ECVET a plnění jednotky výsledků učení.

V rámci šíření informací o projektu jsme se zapojili také do propagace 30 let programu Erasmus, když s druhým cyklem vyrazila do Portugalska panenka a její fotky ze stáží byly sdíleny na instagramovém účtu.

Projekt měl pro naši školu zásadní rozvojový potenciál. Poprvé jsme se aktivně zapojili do mezinárodních aktivit, v nichž hodláme v nadcházejících letech pokračovat, aby naši žáci mohli plně využít jednotný pracovní trh EU a přispívat k rozvoji regionu Žatecka i okolí. Kromě praktických dovedností tyto mobility totiž zlepšují jazykovou vybavenost žáků a odstraňují jejich psychické bariéry v podobě strachu z neznámého prostředí či jiných kultur.

Níže naleznete vzor jednotky výsledků učení, kterou jsme v projektu využili, stejně jako hodnoticí formulář pro verifikaci získaných dovedností.


Ke stažení:
Výsledky učení - Stáhnout
Hodnotící formulář - Stáhnout